Blognya DIAN SAHID

sebuah muatan yang dapat dikeluarkan dan dimanfaatkan

Tag Archives: menjadi pegawai amanah

Ulasan Buku “BAGAIMANA MENJADI PEGAWAI YANG AMANAH?”

buku_bagaimana_mnjd_pegwai_amanahUlasan Buku “BAGAIMANA MENJADI PEGAWAI YANG AMANAH?
Oleh : Abdul Muhsin bin Hamad Al-‘Abad
diterjemahkan oleh : Agustiar Putra
diterbitkan oleh DARUL FALAH

ukuran buku 11,5 x 17,5 cm
berisi 60 halaman

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda :
Barangsiapa di antara kalian yang kami pekerjakan atas suatu pekerjaan, lalu ia menyembunyikan dari kami satu jarum atau yang lebih kecil, maka dia adalah khianat dan ia akan datang dengannya pada hari kiamat“. (HR.Muslim)

Amanah adalah timbangan kejujuran setiap pegawai. banyak orang yang ingin menjadi pegawai,namun sulit mendapatkan orang yang amanah dalam tugas-tugasnya. segala bentuk menyia-nyiakan amanah hampir ditemui di berbagai sektor pekerjaan dan jabatan.

buku ini menghadirkan nash-nash Al-Qur’an dan As-Sunnah, bagaimana pegawai yang menjunjung tinggi amanah yang diembannya dalam menggapai ketenangan hidup di dunia dan keridhaan rabbnya di surga.

di dalam buku ini mencakup pembahasan seputar :

1. Ayat-ayat mengenai kewajiban menunaikan amanah
2. Hadit-hadits tentang menunaikan amanah
3. Pegawai yang menunaikan pekerjaannya dengan ikhlas mendapat balasan dunia dan akhirat
4. Menjaga jam kerja untuk kepentingan pekerjaan
5. Kriteria-kriteria memilih pekerja dan pegawai
6. Atasan adalah teladan bagi bawahannya dalam bersungguh-sungguh atau malas
7. Perlakukan pegawai kepada orang lain seperti apa ia ingin diperlakukan
8. Pegawai mendahulukan yang dahulu dalam berurusan
9. Pegawai harus memiliki sifat ‘iffah (menjaga kehormatan) dan bersih dari menerima sogokan dan hadiah

Buku ini merupakan risalah singkat berupa nasihat untuk para pegawai dan karyawan dalam menunaikan pekerjaan-pekerjaan yang diamanahkan kepada mereka.